Obě nádrže jsou propojené, takže se napouštějí stávajícím nalévacím otvorem a stejně tak se z nich voda společně odebírá bez jakéhokoliv přepojování.